Saturday, November 12, 2011

विद्यापति पर्व २०११ मे राजबिराजमे भेल मैथिली नाटक "'आइग धधकि रहल अछि" (रिपोर्ट श्री जितेन्द्र कुमार झा जीतू)

-विद्यापति पर्व २०११ मे राजबिराजमे भेल मैथिली नाटक "'आइग धधकि रहल अछि"।
-जितेन्द्र कुमार झा जीतू पागल नेताक अभिनय करैत।
चित्र साभार जितेन्द्र कुमार झा जीतूचित्र साभार जितेन्द्र कुमार झा जीतू

चित्र साभार जितेन्द्र कुमार झा जीतू

चित्र साभार जितेन्द्र कुमार झा जीतूचित्र साभार जितेन्द्र कुमार झा जीतू

No comments:

Post a Comment