पेटार

विदेह सम्मान

भंगिमा, पटना द्वारा मैथिली नाटकक मंचन

अरिपन, पटना द्वारा मैथिली नाटकक मंचन

चेतना समिति द्वारा मैथिली नाटकक मंचन

कोलकातामे मैथिली नाटकक मंचन

पजुआरिडीह टोलमे मैथिली नाटकक मंचन

प्रकाश झाक निर्देशनमे मैलोरंग, दिल्लीक मैथिली नाटक प्रस्तुति

संजय कुमार चौधरीक निर्देशन मे  मिथिलांगन, दिल्लीक मैथिली नाट्य प्रस्तुति

बेचन ठाकुरक निर्देशनमे मैथिली नाटकक मंचन

बेचन ठाकुर-१

बेचन ठाकुर-२

बेचन ठाकुर-३

बेचन ठाकुर-४

बेचन ठाकुर-५

बेचन ठाकुर-६

बेचन ठाकुर-७

बेचन ठाकुर-८

बेचन ठाकुर-९ 

बेचन ठाकुर-१०

मिथिलाक खाँटी संस्कृति (संकलन उमेश मण्डल)