Tuesday, July 3, 2012

मैथिली नाटककारकेँ साहित्य अकादेमी पुरस्कारक सूची


मैथिली नाटककारकेँ साहित्य अकादेमी पुरस्कारक सूची

रामदेव झा (पसिझैत पाथर, एकांकी)केँ साहित्य अकादेमी पुरस्कार भेटल छै, ई सूचना जे कोनो नाटककारकेँ साहित्य अकादेमी पुरस्कार नै देल गेलै, गलत अछि।

नाटककार १९७३- ब्रजकिशोर वर्मा “मणिपद्म” (नैका बनिजारा, उपन्यास)

सुधांशु शेखर चौधरी, नाटककारक केँ १९८०- सुधांशु शेखर चौधरी (ई बतहा संसार, उपन्यास) लेल ई पुरस्कार भेटल छन्हि, हँ हुनका भफाइत चाहक जिनगी- नाटकपर नै भेटलन्हि से अलग गप।

गोविन्द झा , नाटककार १९९३- (सामाक पौती, कथा)

साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार २०११-आनन्द कुमार झा (हठात परिवर्तन, नाटक) केँ भेटलै।

जगदीश प्रसाद मण्डल, नाटककार, केँ टैगोर साहित्य पुरस्कार २०११ १२ जून २०१२ केँ देल गेलन्हि, मिथिलाक बेटी (नाटक),एकांकी-संचयन, कम्प्रोमाइज (नाटक), झमेलिया वियाह (नाटक) क लेखक जगदीश प्रसाद मण्डल जीकेँ गामक जिनगी-कथा संग्रहपर ई पुरस्कार देल जा रहल छन्हि।

No comments:

Post a Comment