Sunday, February 19, 2012

बाङ्गला एकाङ्की नाट्य-संग्रह -२४ टा नाटककारक २४ टा नाटकक संकलन ओ सम्पादन अजित कुमार घोष आ बांग्लासँ मैथिली अनुवाद श्री गुणनाथ झा द्वारा

गुणनाथ झा
बाङ्गला एकाङ्की नाट्य-संग्रह (२४ टा नाटककारक २४ टा नाटकक संकलन ओ सम्पादन अजित कुमार घोष आ बांग्लासँ मैथिली अनुवाद श्री गुणनाथ झा द्वारा। श्री गुणनाथ झा "लोक मञ्च" मैथिली नाट्य पत्रिकाक संचालन- सम्पादन केने छथि, मैथिलीमे आधुनिक नाटकक प्रणयन हुनकर नाटक कनियाँ-पुतरा, पाथेय, ओ मधुयामिनी, सातम चरित्र, शेष नञि, आजुक लोक आ जय मैथिली सभ द्वारा भेल। ऐ सभ नाटकक बेर-बेर मंचन भेल अछि।)

No comments:

Post a Comment