Wednesday, November 16, 2011

बेरमामे ''अप्पन कर्मक फल'' नाटक मंचि‍त भेल

दुर्गापूजा-2011 केर अवसरपर मैथि‍ली-नाटक मंचन भेल- अप्‍पन कर्मक फल
स्‍थान- दुर्गापूजाक मेला परि‍सर बेरमा (उत्तरवारि‍ पार) जि‍ला- मधुबनी

नाटककार- नरेन्‍द्र मि‍श्र
ि‍नर्देशक- माधव आनन्‍द आ नरेन्‍द्र मि‍श्र

पात्र-               कलाकार-            पि‍ताक नाओं-         पता-

1. भि‍षन भायजी         मंजल आलम            मो. मुशलीम,            बेरमा
2. कल्‍लू               वि‍जय झा              श्री प्रेमचन्‍द्र झा           बेरमा
3. शुकन               टोनी झा               स्‍व. मि‍थि‍लेश झा         बेरमा
4. चाहबला             धर्मेन्‍द्र मि‍श्र              श्री सदानंद मि‍श्र          बेरमा
5. कल्‍लू केर पत्नी        धर्मेन्‍द्र मि‍श्र             श्री सदानंद मि‍श्र          बेरमा
6. शराब दोकानदार       प्रमोद साहु              श्री गणेश साहु           बेरमा
7. समदि‍या             वि‍काश ठाकुर            श्री ब्रह्मदेव ठाकुर         बेरमा
8. चाेर-1              प्रमोद साहु              श्री गणेश साहु           बेरमा
9. चोर-2              आशीष ठाकुर            श्री ललन ठाकुर          बेरमा
10. मुन-मुन काका        वि‍काश ठाकुर            श्री ब्रह्मदेव ठाकुर        बेरमा
11. मास्‍टरजी           माधव ठाकुर            स्‍व. बेचन ठाकुर          बेरमा

सहयोगकर्त्ता-

अमरेन्‍द्र मि‍श्र
मधुकान्‍त झा
ललन ठाकुर
लक्ष्‍मीकान्‍त झा
अंकि‍त ठाकुर
तबरेज आलम
ओमप्रकाश मण्‍डल
दीपक मण्‍डल
शि‍वम मण्‍डल
दि‍नेश मुखि‍या
शंकर पासवान
गुलशन अली
राघव मि‍श्र


नरेन्द्र मि‍श्र

No comments:

Post a Comment