Saturday, October 15, 2011

दुलरुआ बाबू (रिपोर्ट लाल बहादुर वत्स)

-दुलरुआ बाबू पहिल सिनेमास्कोप फिल्म अछि।
-ऐमे सभ कलाकार मैथिल छथि।
-एकर सभ शूटिंग मिथिला (मधुबनीक नागवास गाम)मे भेल रहै।

No comments:

Post a Comment