Saturday, October 15, 2011

निर्माता आ निर्देशक अभिजीत कुमार सिंह(रिपोर्ट लाल बहादुर वत्स)

-निर्माता आ निर्देशक अभिजीत कुमार सिंह , जिला मधुबनी।
-सम्प्रति मुम्ब इमे रहैत छथि।
-अखन एकटा मैथिली टेली फिल्म शुरू कऽ रहल छथि आ हिन्दी फिल्म सेहो कऽ रहल छथि।

No comments:

Post a Comment