Friday, October 7, 2011

कमल मोहन चुन्नू लिखित आ अंशुमान सत्यकेतु द्वारा निर्देशित नाटक 'चाँङुर' मंचित (साभार अंशुमान सत्यकेतु)

भद्रकाली नाट्य परिषद,कोइलख वार्षिक नाट्य समारोहक अंतिम दिन काल्हि कमल मोहन चुन्नू लिखित आ अंशुमान सत्यकेतु द्वारा निर्देशित नाटक 'चाँङुर' मंचित केलक।
एहि दृश्य मे अंशुमान सत्यकेतु(सुधाकर),प्रेम कुमार(रघू)आ शुभेन्दु(विनोद) भावपूर्ण भूमिका मे।
नाटक 'चाँङुर'(भद्रकाली नाट्य परिषद,कोइलख के वार्षिक नाट्य समारोहक अंतिम प्रस्तुति-निर्देशक-अंशुमान सत्यकेतु) -अंशुमान सत्यकेतु आ रमेश मंडल

No comments:

Post a Comment